Erfarne og alsidige §75-støttepersoner

Vores medarbejdere, som alle er pædagoger eller socialrådgivere, har alsidig uddannelse samt betragteligt erfaringsgrundlag, hvilket er den primære ressource i rollen som støtteperson.


Vi bestræber os altid på at finde den rigtige person til at varetage rollen som §75-støtteperson.

I ethvert forløb kan vi derfor tilbyde den fornødne støtte til:

  • Afklarende og upartiske samtaler i forbindelse med anbringelsen.
  • At bistå forældrene i bearbejdelsen af deres sorg og følelser i forbindelse med anbringelsen.
  • Forberedelse, deltagelse og evaluering af møder hidrørende anbringelsen.
  • Give forældrene vejledning i at varetage omsorgen for deres barn bedst muligt i deres fremtidige samvær.
  • Styrke samarbejdet mellem forældre, plejeforældre og rådgiver.

Samtalerne kan både foregå i hjemmet og i vores hyggeligt indrettede lokaler i Randers eller Ryomgård.Kontakt os