Vi anvender ICDP som et kvalificerende redskab

ICDP er et forbyggelsesprogram, som gennem videooptagelser af pædagogisk samvær/samtale og efterfølgende analyse af udvalgte sekvenser, kan bruges til at forstærke pædagogisk relationskompetence. Centralt for ICDP er ønsket om, at udvikle kommunikationen mellem barnet og den primære omsorgsperson.

ICDP-modellens grundpiller ligger i naturlig forlængelse af den generelle tilgang til det socialfaglige arbejde, vi udfører hos socialservice.nu.

De 8 samspilstemaer:
  • Vis positive følelser, vis at du er glad for barnet.
  • Juster dig i forhold til barnet og følg dets initiativ.
  • Tal med barnet om de ting, det er optaget af, og prøv at få gang i en ”følelsesmæssig samtale”.
  • Ros og anerkend barnet.
  • Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, så I kan skabe fælles oplevelser.
  • Giv mening til barnets oplevelser ved at vise følelser og entusiasme.
  • Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med barnet.
  • Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for det på en positiv måde.

Den samklang mellem relationen, anerkendelsen og respekten som ICDP-modellen repræsenterer, finder vi særdeles brugbar, når vi i vores virke arbejder mod at opbygge det specifikke relationelle forhold i ethvert socialfagligt arbejde.

ICDP er et 3 måneders forløb, som inkluderer 24 timer fordelt over 3 måneder. Timerne fordeles på optagelse af videosekvenser, opfølgende samtaler, statusrapport samt statusmøde.Kontakt os