Vi kan varetage alle aspekter ved observations- og afklaringsopgaver

I dialog med rådgiver/forvaltningen aftales et forløb, hvor en eller to af vores kompetente familiekonsulenter – i samarbejde med familien – søger at afdække eventuelle udfordringer/problemstillinger i de indbyrdes relationer.

I forlængelse af dette vil vi komme med konkrete anbefalinger til, hvilke tiltag der vil være hensigtsmæssige at foretage for at arbejde hen mod en positiv udvikling i familien.

Vi varetager:
  • Observationsopgaver i hjemmet. Efter aftale med forvaltningen kan de udføres på forskellige tidspunkter af døgnet.
  • Indsamle viden om familien gennem samtaler med relevante pædagogiske fagpersoner, der er i kontakt med familien i hverdagen.
  • Afholde møder – individuelle og fælles møder – med forældrene, med henblik på at få klarlagt, om der er problematikker forældrene ikke magter at håndtere på egen hånd.
  • Tilbyde forældrene støtte og vejledning i positive og udviklende aktiviteter og kontaktformer med deres børn.
  • Støttende samtaler i hjemmet, der har til formål at fremme forældrenes forståelse af forløbet, og de tiltag der måtte ske undervejs.
Vores samlede arbejde afsluttes altid med en statusrapport.


Kontakt os