Om socialservice.nu

Socialservice.nu har siden etableringen i 2006 drevet en konsulentvirksomhed, som primært henvender sig til de aktører der varetager socialfaglige opgaver i kommunalt og regionalt regi.

Gennem årene har vi videreudviklet og nuanceret vores kompetencefelter. Således har alle vore konsulenter uddannelsesbaggrund som enten pædagog eller socialrådgiver, de har mange års erfaring efter virke indenfor deres fagområde og alle har en eller flere videreuddannelser som gør, at vi i dag kan mønstre et stærkt og mangesidigt team, der dækker områder som NLP Practictioner, ICDP, Kempler, DISPUK og psykisk sårbarhed/personlighedsforstyrrelser.

Vores fokus vil altid defineres af det enkelte menneskes betingelser og individuelle situation, og ud fra disse forhold arbejder vi målbevidst mod at starte/genskabe en positiv udvikling hos den enkelte. Gennem anerkendende dialog bliver samtalerne det forum, hvor vi kan tage livtag med de handlemønstre og adfærd, der skal belyses i arbejdet med den positive udvikling. Den anerkendende metode – og den respekt for det enkelte menneske der er indlejret deri – har i særdeleshed vist sig gunstig i arbejdet med udsatte børn og deres familier.

Ethvert forløb koordineres nøje med forvaltningens sagsbehandlere, og vi udarbejder statusrapporter, samværsrapporter m.v. efter aftale. Skulle der i sager opstå eskalerede situationer med behov for umiddelbar indsats, er vores akutberedskab til rådighed indenfor ganske få timer.

De erfaringer vi har gjort os, og den ekspertise vi har opnået i arbejdet med netop udsatte børn og deres familier, er en grundpille i samtlige de socialfaglige ydelser vi tilbyder hos socialservice.nu.Socialservice.nu er ejet og drevet af Lillian Boje Jensen og Peter Boje.Kontakt os