Ring til os på 35 12 34 56

Observations-/udredningsopgaver

Vi kan varetage alle aspekter ved en udredning

  • Observationsopgaver i hjemmet. Efter aftale med forvaltningen kan de udføres på forskellige tidspunkter af døgnet.
  • Indsamle viden om familien gennem samtaler med relevante pædagogiske fagpersoner, der er i kontakt med familien i hverdagen.
  • Afholde møder – individuelle og fælles møder – med forældrene, med henblik på at få klarlagt, om der er problematikker forældrene ikke magter at håndtere på egen hånd.
  • Tilbyde forældrene støtte og vejledning i positive og udviklende aktiviteter og kontaktformer med deres børn.
  • Yde samtalende støtte i hjemmet, der har til formål at fremme forældrenes forståelse af forløbet, og de tiltag der måtte ske undervejs.

Vores samlede arbejde afsluttes altid med en statusrapport.