Ring til os på 35 12 34 56

Kontaktpersonordning

Vi tilbyder kontaktpersonordninger til børn og unge med særlige behov.

Siden socialservice.nu Boje & Lentz’ opstart i 2006, har vores faglige udgangspunkt funderet sig i relationspædagogikken, og dennes betoning af, at vi mennesker udvikler os i kraft af den mellemmenneskelige og tillidsfulde relation.

Som kontaktpersoner er vi derved i stand til at skabe en meningsfuld relation til barnet. Det gør vi ved at møde barnet med tydelige intentioner om både at se og høre – men også at opleve – den virkelighed barnet færdes i.

Via en anerkendende og respektfuld kontakt og kommunikation, tager vi i vores virke som kontaktpersoner altid udgangspunkt i barnets egne erfaringer, muligheder og ressourcer, som midler til problemløsning med positive perspektiver.

Målet er naturligvis barnets optimerede trivsel.

For at nå denne målsætning, tilbyder vi som kontaktpersoner barnet(/den unge):

 • Kontaktetablering og opretholdelse af kontakt gennem inddragelse af relevante aktører i barnets liv.
 • Samvær og aktiviteter efter aftale.
 • Samtaler af rådgivende og vejledende karakter.
 • Støtte i hverdagen – af såvel praktisk som emotionel karakter.
 • Telefonsamtaler/SMS-kontakt.
 • Social adfærdstræning.
 • Støtte til at fastholde skolegang eller uddannelsesforløb.

I alle forløb kan kontaktpersonen:

 • Udfærdige statusrapport hver 3. måned og administrere forløbet generelt.
 • Fortløbende evaluere forløbet i samråd med sagsbehandleren og familien, og vurdere
  om opstillede målsætninger opnås.