balance

Støttet/overvåget samvær

Samvær under forskellige former

Hos socialservice.nu Boje & Lentz er vores ansatte alle uddannet i at lave kvalificerede observationer og i konflikthåndtering, og således velbevandrede i arbejdet omkring støttet/overvåget samvær.

Alle er vant til arbejde med vekslende samværsaftaler, der i hvert enkelt tilfælde er beskrevet og rammesat af den myndighed, der har truffet afgørelse om samværet.

Støttet og overvåget samvær finder sted i vores lokaler eller i familiens eget hjem:

  • Familien får tildelt eget lokale med adgang til toilet og køkken, og vi sørger for lidt let forplejning, som tilberedes i fællesskab.
  • Tegneredskaber, spil og legetøj på alderssvarende niveau er i lokalet, og der er mulighed for at høre musik eller at se en film.
  • Familien kan også selv medbringe legetøj, cd’er og forplejning (indkøb er muligt tæt ved samværslokalerne).

Såfremt familien må forlade samværsadressen med sit barn, har vi mulighed for at benytte nærområdets faciliteter: en bytur, gå på legepladsen, tage i Randers Regnskov eller boltre os på et stort grønt område.

Efter hvert samvær udfærdiges en samværsbeskrivelse, som danner grundlag for en efterfølgende rådgivende samtale med forældrene. Der udarbejdes uddybende statusrapporter efter aftale.