haender

Observations-/udredningsopgaver

Vi kan varetage alle aspekter ved en udredning

  • Observationsopgaver i hjemmet. Efter aftale med forvaltningen kan de udføres på forskellige tidspunkter af døgnet.
  • Indsamle viden om familien gennem samtaler med relevante pædagogiske fagpersoner, der er i kontakt med familien i hverdagen.
  • Afholde møder – individuelle og fælles møder – med forældrene, med henblik på at få klarlagt, om der er problematikker forældrene ikke magter at håndtere på egen hånd. Vi vil ud fra vores observation vurdere om andre instanser skal inddrages.
  • Tilbyde støtte til og samvær med børnene gennem forløbet.
  • Yde samtalende støtte i hjemmet, der har til formål at fremme forældrenes forståelse af forløbet, og de tiltag der måtte ske undervejs.

Vores samlede arbejde afsluttes altid med en statusrapport til anvendelse ved videre foranstaltninger.