solsikke

Familierådgivning/praktisk pædagogisk indsats

Familierådgivning – at øge forståelse for familiens fornemste formål

Formålet med familierådgivning er at give forældrene praktisk, pædagogisk vejledning til at se og forstå familiens vanskeligheder, samt at give dem hjælp og støtte til at ændre uhensigtsmæssige mønstre, så deres børn kan udvikles og trives.

Den praktiske, pædagogiske vejledning finder først og fremmest sted i familiens hjem med fokus på at skabe struktur i dagligdagen. Samtidig arbejdes der på, at familien får en forøget indsigt i egen situation og handlekraft, samt forståelse for vigtigheden af hensigtsmæssige internaliserede rutiner i familien.

Karakteristiske emner der kredses om:

  • Børns udvikling og opdragelse
  • At skabe overblik i hverdagen
  • Relationsarbejde
  • Støtte i forhold til samvær og leg
  • Morgen- og aftensituationer
  • Vejledning i sundhed og trivsel
  • Struktur og organisering i hjemmet
  • Netværksarbejde
  • Økonomistyring og indkøb

Metoden vil afhænge af, hvordan familien er og hvilke problemer den har. Den pædagogiske indsats bliver kombineret med relationsarbejde, med henblik på at udvide familiens ressourcer og kompetencer.

For nogle familier vil et halvt års rådgivning være tilstrækkeligt, mens der i andre familier er behov for en længerevarende indsats. Et typisk forløb med familierådgivning vil indebære besøg 3-5 timer ugentligt, fordelt over flere dage.

Som familiekonsulenter tilbyder socialservice.nu Boje & Lentz en helhedsorienteret indsats, hvor målsætningen både er rettet mod barnet i interaktionen med familien, men vores arbejde sigter i høj grad også mod at opnå, at den praktiske-pædagogiske indsats forgrener sig, og virker forbedrende på områder af barnets liv der rækker ud over samspillet i familien.

Uanset om indsatsen er iværksat på foranledning af familiens ønske eller familierådgiverens beslutning, er målet for indsatsen, at barnets behov bliver tilgodeset gennem forældrenes omsorg.

Familiekonsulenten vil i mange tilfælde agere rollemodel for forældrene i hjemmet, men også som deltager i/tilskynder til aktiviteter der foregår udenfor hjemmet (fx lægebesøg, fritids-aktiviteter eller familieudflugter), og gennem dette vejlede ved disse problematikker, der kan kredse omkring sociale eller kulturelle barrierer. Barrierer, der kan virke forhindrende for at familien får de bedste forudsætninger for øget trivsel fremadrettet.

Forløbet evalueres fortløbende i samråd med familien og familierådgiveren. Varigheden af forløbet vil afhænge af denne løbende evaluering.