saebebobler

§54 støtte til forældre med anbragte børn

Er dit barn anbragt udenfor hjemmet er det vigtigt, at have en person at tale med. En person som er uvildig, kan lytte til dine problemstillinger og støtte dig under anbringelsen.

Hos socialservice.nu Boje & Lentz har vi medarbejdere med alsidige uddannelser samt stort erfaringsgrundlag, hvilket er den primære ressource i rollen som støtteperson. Vi har tavs- hedspligt og er uafhænge af socialforvaltningen.

I ethvert forløb kan vi derfor tilbyde den fornødne støtte til:

  • Afklarende og upartiske samtaler i forbindelse med anbringelsen.
  • At bistå dig i bearbejdelsen af dine evt. negative følelser i forbindelse med anbringelsen.
  • Forberede, deltage og evaluere møder der vedrører anbringelsen.
  • Give dig vejledning i at varetage omsorgen for dit barn bedst muligt i det fremtidige samvær.
  • Styrke samarbejdet mellem dig, plejefamilie og rådgiver.

Samtalerne kan både foregå i hjemmet og i vores hyggeligt indrettede lokaler.

paragraf-54-stoetteperson-flyer

Hent vores flyer om §54 støtteperson