Vi er klar til at hjælpe

Ring til os i dag på tlf. 35 123 456

Gennem årene har vi videreudviklet og nuanceret vores kompetencefelter. Således har alle vore konsulenter uddannelsesbaggrund som enten pædagog eller socialrådgiver, de har mange års erfaring efter virke indenfor deres fagområde og alle har en eller flere videreuddannelser som gør, at vi i dag kan mønstre et stærkt og mangesidigt team, der dækker områder som NLP Practictioner, ICDP, Kempler, Psykiske sygdomme og DISPUK.

Lillian Boje Jensen

Familiekonsulent/Partner

Lillian er uddannet socialpædagog 1996.
Har over 20 års erfaring med behandling og rådgivning af familier, børn og unge. Videreuddannelser indenfor familiebehandling, supervision og samtale processer med udgangspunkt i Kempler, Dispuk og NLP.

Helle Hededal Lentz

Familiekonsulent/Partner

Helle er uddannet socialpædagog 1994.
Har over 20 års erfaring med behandling og rådgivning af familier, børn og unge. Videreuddannelser indenfor familiebehandling, supervision og samtale processer med udgangspunkt i Kempler, Dispuk og NLP.


Anerkendelse og respekt